Туристическият продукт е съвкупност от различни елементи (туристическа инфраструктура, удобства, отношение и качество на обслужване, атракции, дейности, услуги…) . От качеството на всеки един от тях, както и от начинът по който са съчетани зависи крайния резултат.

Къщата за гости може да бъде не само място, където туристите да се наспят и да се нахранят, а цялостен уникален туристически продукт, съставен от разнообразни възможности за пълноценна и вълнуваща почивка. За да се случи това, разбира се, стопаните на къщата трябва да имат желание и мотивация да работят в тази посока.

Къща със собствен характер

Преди всичко, за да се създаде идентичност на къщата за гости, стопаните трябва да си отговорят на няколко важни въпроса:

  • Какво представлява къщата в момента и какво предлагаме?
  • Какво искаме да постигнем в бъдеще?
  • Как ще го постигнем, по какъв начин?
  • Към какви клиенти се стремим?
  • Какво искат клиентите?
  • Кои са нашите силни страни?
  • Кои са нашите слаби страни?

Сърцето на всеки бизнес са хората. Дори и най-добрите идеи и най-прекрасните ресурси не могат да бъдат реализирани без подходящите хора. Ето защо стопаните на всяка къща за гости са основната двигателна сила, те са тези, които трябва да решат дали искат техния бизнес да се отличава, да се откроява от другите, те са тези, които трябва да изберат с какво ще бъдат уникални и интересни. Много е важно при създаването на туристически продукт да се търси индивидуален подход, който обаче да се вписва в общия облик на региона. С други думи трябва да се търси едновременно автентичност и уникалност.

Отличителна черта на къщата за гости

С какво една къща се различава от другите, с какво е по-интересна, какъв е основния акцент, около който ще се гради цялостния облик. Трябва да се намери отличителна черта, благодарение на която къщата за гости да се превърне в запомнящ се туристически продукт.

Какво може да послужи за отличителна черта, акцент? Ето няколко предложения:

Тема.

Цялата къща и услугите, които се предлагат могат да бъдат обвързани с някаква тема: изкуство, занаят, екология…

Храна.

Храната също може да бъде изведена на преден план и да бъде превърната в основен двигател за привличане на туристи

Име.

Името на къщата е много важно и не бива да бъде пренебрегвано като пълноценно средство, чрез което да се отправи послание към туристите, то трябва да загатва какво може да се очаква в къщата, да носи някакво обещание.

Дворът и къщата биха могли да се превърнат в притегателна сила, ако са направени и подредени с много вкус и всеки детайл допринася за оформяне на цялостния идеен облик.

Умения на стопаните, свързани с различни сфери на живота: спорт, градинарство, кулинария, изкуство, занаят и т.н. могат да бъдат трансформирани в туристическа услуга.

Услугите.

Различни, интересни и качествени допълнителни услуги, както на територията на къщатата, така и извън нея могат да бъдат Вашата отличителна черта.

Понякога малкото усилие прави голямата разлика!

By admin