Категория: Полезно

Какво е логистика на транспортни услуги

Планирането, осъществяването на контролна дейност, менажирането на материалите и управлението на потока от информация са сред остновните дейности на логистиката като наука. Икономическата система в своята същност е динамична. Тя…