2019 България
КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА?Една идея...
"да изведе на преден план богатството, многообразието и общите черти на европейските култури и да насърчи
взаимното опознаване и разбирателство между гражданите на Европа"

ВАЖНИ ДАТИ

април 2018 г.

Второ заседание на комисията за мониторинг и консултации

30 септември 2018 г.

Връчване на паричната награда в памет на Мелина Меркури

2019 г.

Осъществяване на събитието

Насоки и Документи

Кандидатурата на градовете се подготвя въз основа на формуляр за кандидатстване, който трябва да бъде изготвен на английски език...
повече информация

Новини


Европейска столица на културата 2019
Design and Development by Pimdesign

Авторски права